Information

Hälsoläget i rasen – Allmänt

Från och med 2018-01-01 ingår lagotto romagnolo i hälsoprogram för HD på nivå 2 och rasen har även fått tillgång till avelsverktyget HD-index, och som stöd för uppfödarna finns avelsrekommendationer som fastställts av SLRKs styrelse i samråd medlemmarna.

Så långt klubben känner till är lagotto romagnolo en förhållandevis frisk ras. Svaren från Enkät om funktion och hälsa 2014 visar – precis som Hälsoenkäten 2006 – att 94 % av lagottoägarna skattar sin hunds hälsotillstånd som mycket bra (79 %) eller bra (15 %). 4 % svarar ”tillfredsställande” och 3 % skattar hälsotillståndet som dåligt (2 %) eller mycket dåligt (1 %).

Vid granskning av sjukdomsstatistik från de största försäkringsbolagen för de senaste åren kan vissa trender utläsas.

Följande diagnoser har föranlett ers. från veterinärvårdsförsäkring i störst utst.:

* Öroninflammation (akut extern otit)

* Mag- och tarmproblem

* Hudrelaterade problem och sjukdomar (hudförändringar, klåda, atopi, allergi mm)

* Skador (främmande kropp, tandfraktur, ormbett, förgiftningar mm)

* Klobrott/klokapselbrott

* Cancer/tumörer (vanligast juvertumör)

Enligt enkät, Funktion och Hälsa 2014 (FH14), har 32 % sökt veterinär pga. öronproblem  varav 10 % har återkommande problem. De vanligaste diagnoserna är svamp-/bakteriell infektion samt akut extern otit. Det finns inom rasen en viss ökad uppmärksamhet på hud-problem. Enligt FH14, har 7 % hudproblem orsakade av infektion och eller allergi.


Hämtat ur ras verision 2, publicerad 2015-02-23