Lagotto

Foogel Stefania (Tottie)


Tottie kommer från Finland och är kennelns första lagotto.

Foto: Liza Peters

Alfio (Alfio)


Alfio kommer från Italien och är kennelns första hanhund (lagotto).

Foto: Solveig Jensen